Export documentatie


Wanneer uw producten worden geëxporteerd dan zijn de juiste documenten nodig. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Geeft u alstublieft bij ons aan welke documenten u nodig heeft en wij helpen u hieraan. Voor bepaalde documenten kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer u gevestigd bent buiten de EU, en we moeten uw product uitvoeren, dan kan er door de autoriteiten specifieke documenten worden vereist bij de invoer van uw product. Het kan ook noodzakelijk zijn, dat u uw product eerst registreert in eigen land.

In sommige gevallen, wanneer er sprake is van een handelsovereenkomst tussen uw land van herkomst en Nederland, komt u in aanmerking voor het betalen van lagere invoerrechten. Ook hier is het juiste document voor nodig.


Documenten


Wanneer u gevestigd bent buiten de EU, en we moeten uw product uitvoeren, dan kan er door de autoriteiten specifieke documenten worden vereist bij de invoer van uw product. Ook hier is het juiste document voor nodig.


  • Certificate of Origin (CvO)

Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van product aangeeft. Een CvO toont aan in welk land een product gemaakt is. Zonder CvO kunt u tegen moeilijkheden aanlopen als u in een bepaald land producten wilt invoeren.
Sommige landen buiten de EU vragen om een CvO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota. Daarentegen hoeft u in sommige landen met een CvO minder of zelfs helemaal geen invoerrechten te betalen. Daar geldt dan het MFN importtarief (most favoured nation-tarief).


  • Free Sale (cosmetica, bijzondere productgroepen en voedingssupplementen)

Een Free Sale Certificaat (FSC) is bedoeld om een bepaald product te registreren in een derde land (land buiten de EU). Dit FSC mag dan ook alleen voor deze doeleinden gebruikt worden. Aan dit document mag geen partij goederen verbonden worden. Het is per land verschillend of een FSC nodig is. Voordat we uw order exporteren, kunt bij uw lokale autoriteiten informeren of een FSC noodzakelijk is. . Een Free Sale certificaat geeft aan dat de producten vrij verhandelbaar zijn in de EU. Ook moeten zij voldoen aan de EU wet- en regelgeving.

De aanvraag van dit document bij de autoriteiten kan 15-20 dagen duren voor nieuwe producten.


  • Exportverklaring (cosmetica, bijzondere productgroepen en voedingssupplementen)

Zodra u een order plaatst en er wordt daadwerkelijk geëxporteerd, wordt het een ‘partij goederen’ die het land verlaat en kan het zijn dat de partij gepaard moet gaan met een exportverklaring.

Een exportverklaring (partijverklaring) bevat een gedetailleerde uitleg van de partij goederen die wordt geëxporteerd. In deze verklaring staat alle informatie met betrekking tot de partij, het gewicht, de aantallen enzovoorts. Deze verklaring bevat hiermee alle gegevens die de douane nodig heeft bij het (eventueel) controleren van de partij.

Indien er een Free Sale certificaat is aangevraagd voor het registreren van het product, dan is vanaf dat moment bij elke zending een exportverklaring noodzakelijk.

In het geval dat er geen Free Sale noodzakelijk was voor het registreren, dan is het belangrijk om te controleren of het verplicht is voor uw douane dat de zending voorzien is van een export statement.

De aanvraag van dit document bij de autoriteiten kan 7 dagen duren (of 15-20 dagen voor nieuwe producten)


Andere documenten


  • EUR.1 (voor landen met een handelsovereenkomst)

Een EUR.1 is een certificaat waarmee in het land van bestemming een verlaging of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen (zogenaamde tariefpreferenties). Een EUR.1 wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) enerzijds en een groot aantal landen of gebieden anderzijds waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Een EUR.1 certificaat wordt alleen gebruikt voor goederen van preferentiële oorsprong. Het gebruik van een EUR.1 is niet verplicht.

Het kan interessant zijn omdat het een financieel voordeel kan geven. In sommige gevallen is er slecht heel weinig verschil tussen het algemene en het preferentiële tarief en dan is het minder interessant om er moeite voor te doen. Als de goederen van preferentiële oorsprong in een zending niet meer zijn dan de waarde van EUR 6.000,- waarde, dan hoeft er geen EUR.1 certificaat te worden gebruikt.